Modern Egypte

EGYPTE: telt ruim 100 miljoen inwoners (anno 2018). De oppervlakte van het land is één miljoen en bijna tweeduizend km². Dat is bijna tweeëndertig maal België, vierentwintig maal Nederland en 1,8 X de oppervlakte van Frankrijk.

 

 

De hoofdstad is Cairo. Er wonen ongeveer 18 miljoen inwoners. Cairo wordt beschouwd als een van de drukste steden ter wereld. De godsdienst is de islam, 90% zijn moslims, en 10 % zijn christenen. Vrijdag is de vrije dag in de week, want iedereen moet volgens de Koran naar de Moskee gaan “O gij die gelooft wanneer op Vrijdag de oproep tot het gebed is uitgezonden, haast u dan Allah gedachtig te zijn en verlaat de handel.Dit is beter voor u indien gij weet’ Koran(Al-DJOMOAH  62/10).

De Egyptenaren wonen allen in de 6 % vruchtbare groene vlakte van de totale oppervlakte in Egypte. Dat wil zeggen dat zij allen wonen langs het Nijldal en rondom de Delta. Het grootste deel van Egypte bestaat uit woestijn.

pastedGraphic_1.pdf

DE NIJL: is de belangrijkste bron van leven in Egypte. Vroeger schreef Herodotus dat Egypte een geschenk van de Nijl was. De Nijl is de levensader van het land. Er is geen leven zonder water.  Het slib van de Nijl zorgde voor de vruchtbaarheid van de akkers. De Nijl wordt beschouwd als de langste rivier ter wereld met een lengte van 6671 km. Op Egyptisch gebied is de Nijl 1500 km lang. Hij ontspringt in het Victoria Meer en mondt uit in de Middellandse Zee. Vroeger overstroomde hij jaarlijks het Nijldal. Tijdens de Oudheid was dit de eerste dag van het nieuwe jaar (19 juli) en was dit toen de eerste dag van het jaar. Een knap en jong meisje werd toen in de Nijl geworpen als offer voor de Nijlgod Hapi.

 

DE GEBOORTE: Vanaf de geboorte van een kind roept zijn vader in het oor het gebed om de kwade en de boze geesten op afstand te houden. Daarna word een naam voor hem gekozen. Meestal is dit een heilige naam. Zoals Mohammed, Ali, Omar of Abdallah. Dit zijn de namen die aan de zonen worden gegeven. Voor de dochters geeft men de benamingen, Fatima, Zeineb, enzovoort. Een week na de geboorte vindt de ceremonie van de suikerbonen plaats waarbij de leden van de familie en de kennissen kaarsen branden. Zij worden tot hun puberteit door hun moeder opgevoed.

DE BESNIJDENIS: is een oude Egyptische gewoonte dat stamt uit de tijd van de Farao’s. In Sakarah, op de muur van het graf van Anchmahor kan u taferelen zien waarop de besnijdenis wordt afgebeeld. Bij de Islamieten wordt de besnijdenis als godsdienstig ritueel nog altijd toegepast. In Egypte is in het jaar 1996 een wet uitgevaardigd dat de besnijdenis van meisjes totaal verbiedt.

 

HET ONDERWIJS: Vanaf 6 tot 12 jaar gaat het kind naar een lagere school, daar leert hij rekenkunde, aardrijkskunde, tekenen, Arabische geschiedenis en gymnastiek. Hij leert ook vanaf het vierde jaar de Engelse taal. De lagere school is gratis en verplicht voor iedereen. De kleur van het uniform dat gedragen wordt in de lagere school is steeds beige. Een schooldag begint vanaf 8 uur ’s morgens en duurt tot 13 uur. Ze beginnen met de vlag van Egypte te begroeten en met een hoofdstuk uit de Koran te lezen. Het belangrijkste nieuws van de dag over Egypte en over de wereld wordt via een microfoon en luidsprekers voorgelezen. Dit duurt een half uur.

De Vrijdag is steeds een verlofdag. Sommige scholen nemen de vrijdag en de zondag vrij. Ze krijgen 6 of 7 lessen per dag. Er is een pauze tussen iedere les. Iedere les duurt 45 minuten. In de lagere school zitten de jongens en de meisjes samen op de schoolbanken. Als het kind geslaagd is, gaat hij of zij over naar de middelbare school. Daar moet hij of zij nog 3 jaar leren. Vanaf dan is het onderwijs niet meer gemengd. Ze dragen kleren met een grijze kleur. De MAVO is niet verplicht maar is in Egypte dan ook gratis.

De hogere middelbare school (VWO) is een school die gevolgd wordt voordat men aan een universiteit studeert. De studietijd bedraagt drie jaar. Hier bepalen de schoolresultaten en de cijfers van het laatste jaar naar welke universiteit en naar welke faculteit ze moeten overgaan.  Een leerling kiest zijn faculteit alleen zelf, als hij goede cijfers behaalt. Er zijn nog andere soorten van handelsscholen en technische scholen. De studies aan de universiteit zijn ook in Egypte volledig gratis.

Het studiejaar is in 8 maanden verdeelt en gespreid over twee termijnen. De zomervakantie duurt ongeveer vier maanden. Dit jaar in 2000 zijn er in Egypte ongeveer 16 miljoen studenten van alle leeftijden. Het onderwijs in Egypte is altijd gratis. Er zijn nog andere private scholen die een betere kwaliteit aan leraren kunnen bieden. Daar leren de kinderen vanaf de lagere school twee vreemde talen, namelijk Engels en Frans.

 

DE MILITAIRE DIENST: is in Egypte is verplicht voor jongens boven de 18 jaar. Een jongen wordt verplicht tot het uitvoeren van zijn militaire dienst als hij de enige zoon van het gezin is of de oudste zoon van een vader die boven de 60 jaar is. De duur van de legerdienst bedraagt 1 jaar voor universitaire, 2 jaar voor hogeschool studenten en 3 jaar voor de analfabeten. Ze moeten gedurende hun diensttijd dan ook leren hoe ze kunnen schrijven en lezen. Men krijgt 10 Euro per maand als zakgeld. Men krijgt één week verlof per 40 dagen legerdienst. Meestal moet men zijn legerdienst volbrengen buiten de stad en ver van de plaats waar men woont.

HET HUWELIJK: In de moslim maatschappij bestaat een huwelijk uit een contract tussen twee families. De familie van de bruidegom maakt in het begin een afspraak met de familie van de bruid om de toekomst te bespreken. De man die deze afspraak regelt is de vader van het meisje. Hij vraagt hem welk beroep en welk diploma hij bezit. Hij vraagt hem ook of hij een appartement bezit. Daarna bespreken ze wat ze aan de bruid als cadeau zullen geven. Tussen de verloving en de bruiloftsdag leren ze elkaar beter kennen. Als bruidsschat, geeft de bruidegom een bedrag aan de vader van de bruid. Daarmee koopt hij de meubels voor het appartement. De bruidegom moet ook de juwelen en de verlovingsring geven aan de bruid. Na een, twee of drie jaar of meer wordt er besloten wanneer de dag van het huwelijksfeest zal plaatsvinden.

Het huwelijksfeest wordt op straat, thuis, in een feestzaal of een groot hotel gehouden. De bruiloftsnacht is de beste nacht in het leven van het echtpaar. Het meisje moet tot deze nacht maagd zijn gebleven. Op de eerste dag van het huwelijk komt de moeder van de echtgenote naar hun huis en bereidt zij de maaltijd voor hen. Na de middag komen de families het bruidspaar bezoeken. In de grote steden kiest het meisje haar echtgenoot maar in de kleine dorpjes kiezen de ouders een echtgenoot voor hun dochters, meestal van dezelfde familie, kennissen of van de buren.

De gemiddelde leeftijd waarop meisjes en jongens uit de kleine dorpjes huwen is tussen de 18 en de 21 jaar. Maar in de grote steden is dit tussen de 22 en 29 jaar voor zowel meisjes als jongens. Gemiddeld zijn er 4 tot 5 kinderen per gezin. Tegenwoordig beperkt men zich tot 2 of 3 kinderen per gezin.

WERKEN: De mensen in Egypte werken voor het merendeel in de toeristische sector. Er werken ongeveer zes miljoen mensen in deze sector. Er varen op de Nijl ongeveer 250 Nijlcruisers die het traject Luxor – Aswan op en af varen. Op elke Nijlcruiser werken er ongeveer 75 personen. Er zijn in Egypte ongeveer 5.000 Egyptische gidsen werkzaam. Zes miljoen mensen werken als staatsambtenaar, dokter, advocaat, onderwijzend personeel en aannemers. Er zijn twee miljoen vissers en landbouwers werkzaam. Bovendien werken twee miljoen Egyptenaren in het buitenland in de landen gelegen rondom de Golf.

Het percentage aan werklozen bedraagt 8,2%. Het gemiddeld inkomen van elke staatsambtenaar of arbeider is ongeveer vanaf 65 tot 150 Euro per maand. Een liter benzine kost 0.14 Euro of 1 Egyptische Pond. Een brood kost 10 eurocent en een krant kost 22 eurocent.

Openbaar vervoer in Egypte gebeurt met de bus of met de metro. Een ticket van plaats naar plaats, kost ongeveer 7 tot 10 eurocent. Het snelst is het vervoer onder de grond via het metronet van Cairo. De treinen en de bussen die tussen de steden pendelen zijn goedkoop. Er zijn ook privé taxi`s en microbussen aanwezig die duurder kosten.

ECONOMIE: De belangrijkste inkomsten zijn afkomstig uit de toeristische sector, tolgelden van het Suez kanaal, olie export, enzovoort. Toerisme : in het jaar 1998 kwamen er 3,5 miljoen toeristen per jaar naar Egypte. Dit cijfer is sedert 1999 verhoogd naar 4 miljoen en in 2000 naar 4,8 miljoen. In het jaar 2001 verwacht men in Egypte 5 miljoen toeristen. Het Toerisme brengt 3 miljard E.P extra inkomen per jaar voor Egypte. Het hoogseizoen van het toerisme begint vanaf het einde van oktober tot en met het einde van april.

Het Suez kanaal met een lengte van 169 km verbindt de Rode Zee met de Middellandse zee. Het kanaal werd uitgegraven door arbeiders en baggermachines o.l.v. Ferdinand de Lesseps. In 1869 werd het kanaal plechtig geopend in aanwezigheid van Keizerin Eugenie.  In het jaar 1956 heeft president Nasser het Suez kanaal genationaliseerd. Vanaf die tijd moest elk schip dat het Suez kanaal passeerde een tol van 10,000 US Dollar betalen. Dagelijkse passeren er ongeveer 50 schepen. Deze extra inkomsten bedragen 3 miljard Egyptische Pond per jaar.

Egypte bezit olievelden in de Sinaï, Suez, Alexandrië, de Rode zee, Cairo, en recentelijk gasvelden in de westelijk woestijn. De aardolie word uitgevoerd naar verschillende landen ter wereld alsook katoen, suiker, meloenen, bananen, dadels, aardappelen en tomaten.

pastedGraphic_2.pdf

 

Advertenties