Welkom in Egypte – Ahlan wa Sahlan

Mijn naam is Mohamed Ata . Ik ben geboren en getogen in Cairo. Ik heb altijd zeer goede contacten gehad met zowel Nederland als met België. Ik werd na verloop van tijd een profvoetballer in Nederland en speelde geruime tijd bij F.C. Den Bosch. Toen ik in hartje Amsterdam woonde, leerde en studeerde ik er de Nederlandse taal en dit aan de universiteit van Amsterdam. Ik integreerde al heel vlug in de Nederlandse samenleving. Ik ben uw Egyptische gids en het is dan ook een ware eer en een genoegen om u hier op mijn website te mogen en te kunnen verwelkomen.

U kan via mijn weblog egyptnews.egyptianguide.nl) de laatste nieuwtjes uit Egypte vernemen. Ik kan de weblog vanuit elke locatie aanpassen met het laatste nieuws uit Egypte. Deze weblog opent zich in een nieuw venster. Het is de bedoeling dat deze weblog/Nieuwsbrief niet uitsluitend door mijzelf wordt bijgewerkt maar ook daadwerkelijk door geïnteresseerden wordt ingevuld met reacties en wedervaren in Egypte of zelfs gewoon vragen gericht aan mijzelf. Beschouw deze weblog/nieuwsbrief dan ook als een gastenboek maar met veel meer interactieve mogelijkheden. Ik behoud natuurlijk altijd het recht op de eindredactie  wat  de inhoud betreft van deze berichten. Ik kijk echt uit naar jullie reacties/vragen. Het is een nieuwe technologie en het gebruik hiervan is dan ook eventjes wennen.  ‘Vierde’ volledig nieuwe druk  Het boek is nog steeds onderverdeeld in logisch opgebouwde hoofdstukken die alle bezienswaardig-heden van Egypte op een heldere en overzichtelijke wijze behandelen. De zetduiveltjes en de typfoutjes zijn gecorrigeerd en er zijn nog mooiere, scherpere en enkele nieuwe foto’s. Ik heb een aanvulling gemaakt bij het hoofdstuk over de vloek van de farao en schreef een tekst over het Nubisch museum in Aswan en de bibliotheek in Alexandrië. Op algemene vraag van anderstalige toeristen zijn er vanaf heden diverse reisboeken in 12 talen beschikbaar (zie hiernaast). Mensen die interesse hebben om het Nederlandstalige boek te kopen, kunnen dit doen via overschrijving van : 22,95 euro op mijn KBC bankrekening: – vanuit België: BE56 7390 1098 9188 – voor alle buitenlandse rekeninghouders:  IBAN : BE56 7390 1098 9188 BIC code: KREDBEBB Mohamed Ahmed Gelieve op de mededeling van de overschrijving het adres te noteren naar wie het boek mag opgestuurd worden. Daarna wordt het boek u automatisch per post toegestuurd. Ik wens iedereen veel leesplezier. Voor meer verkoopsadressen in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland: zie rubriek ONLINE SHOP Voor alle inlichtingen over mijn reisgids: contacteer mij via email : egyptegids2013@gmail.com  Welkom in Egypte (vervolg) Nog voor mijn tijdelijk verblijf in Nederland was ik al afgestudeerd aan de faculteit egyptologie in Cairo na een periode van 4 jaar.

Ik volgde nog een extra jaar Geschiedenis en Toerisme. Ik legde toen met succes het zeer strenge examen af tot het bekomen van een vergunning om voltijds gids egyptoloog te kunnen worden. Ik leerde ook nadien intensief Hebreeuws. Ik heb ook in Leuven (België) egyptologie gestudeerd. Vanaf 1989 werkte ik voltijds als gids egyptoloog en begeleidde ik zowel Nederlandse als Belgische groepen. Dit verklaart meteen ook het feit dat erin mijn gesproken Nederlands nog steeds sporen van het Vlaamse en het Amsterdamse dialect te horen zijn. Dit soms tot grote hilariteit van mijn Nederlandse gasten die opmerken dat ik een Vlaams accent bezit, terwijl mijn Vlaamse gasten net het omgekeerde zeggen, dat ik een Amsterdams accent bezit. In de eerste plaats is het steeds mijn bedoeling geweest (en nu nog altijd) om mijn gasten een introductie te geven tot de fascinerende geschiedenis van Egypte. Ik probeer via een rode draad de hoogtepunten te schetsen van de verschillende dynastieën en de ingewikkelde wereld der goden in en rond de verschillende tempels en de bezienswaardigheden langs de Nijl. Ik zal daarom nooit ofte nimmer proberen om in één week tijd mijn gasten te overdonderen met een stortvloed aan informatie. Ik respecteer het feit dat mijn gasten een week op vakantie zijn en dat ze zich willen ontspannen gedurende hun verblijf. Ik sta echter ten allen tijde open voor vragen van mijn gasten en ook vice versa, want ik geloof in een uitwisseling van informatie tussen verschillende culturen. We kunnen ten allen tijde leren van elkaars cultuur en opvattingen. Heden woon ik in Cairo, niet ver van het voetbalstadion in Nasser City.

Een van mijn hobby’s is natuurlijk het gebruik van computers en het Internet. Ik ben ook aan de voorbereiding begonnen van mijn boek getiteld “Egypte, van verleden tot heden”. Dit boek is sinds september 2005 beschikbaar (zie rubriek: ‘Mijn Reisgids’). Dit was ongeveer in een noten dop mijn introductie pagina en voorstelling van mijzelf met name een wereldburger, een modern moslim en een vreedzaam mens dat nooit te oud is om te leren. Ik heet u van harte welkom in Egypte en om deze website verder te kunnen verkennen. 

Wanneer ik grote groepen in de tempels rondleid, durft het wel eens gebeuren dat enkele leden van mijn groep verdwalen in de tempels. Opdat ze mij gemakkelijk zouden terugvinden in de drukke tempels en graven, fluit ik regelmatig een gemakkelijk herkenbaar deuntje.

Advertenties